FOR LÆRER

I b.stem skal skoleklassen ha rollen som ungdomsråd i en fiktiv kommune som heter Snasen. Kommunen har store utfordringer fordi det ikke finnes gode fritidstilbud for ungdom, og kriminalitets- og voldsstatistikkene har steget drastisk den siste tiden. Spillet starter med en nyhetssending som rapporterer at to ungdomsgjenger har vært i konflikt, med det resultat at en ungdom er blitt alvorlig skadet. Ordføreren blir intervjuet og lover bedring, i form av enten et nytt kulturhus eller en ny idrettshall. Hun ber ungdomsrådet om å gi en anbefaling til ett av disse to forslagene.

Klassen (ungdomsrådet) blir delt inn i fem grupper med minst to elever per gruppe. De får hvert sitt fagområde (økonomi, integrering, rus, vold og kriminalitet) og får oppgavebeskrivelser og bakgrunnsinformasjon på sine egne PC-er. Lærer går rundt i gruppene og hjelper elevene i gang med diskusjoner ved å stille spørsmål rettet mot fagområdet og bakgrunnsinformasjonen de har fått. Instruksjoner til lærer vil bli vist på lærer-PC. Spillet avsluttes med en avstemning i ungdomsrådet på om de skal anbefale kulturhus eller idrettshall og en nyhetssending med ordførerens respons på anbefalingen.

Lærerens rolle i spillet

Lærer skal lede spillet, være ordstyrer og ha rollen som ”sekretæren” til ungdomsrådet. Lærer leder spillet fra egen PC ved å trykke spillet videre steg for steg. På elevenes PC-er kommer gruppeoppgaver og annen informasjon opp. Læreren får underveis informasjon og instruksjoner tilpasset spill-leder og sekretærrollen og får stikkord på hva hun/han skal si.

Krav:

  • Minst ti elever og en lærer i klassen
  • En lærer-PC og fem elev-PC-er
  • Projektor / storskjerm
  • Høyttalere i klasserommet koblet til lærer-PC
  • Minst ti elever og en lærer i klassen
  • En lærer-PC og fem elev-PC-er
  • Projektor / storskjerm
  • Høyttalere i klasserommet koblet til lærer-PC