REGISTRERING

Skriv inn navn på klassen for å starte en spillrunde. Dere vil deretter bli tildelt en kode som skal legges inn på de fem elev-PC-ene.