HVA ER B.STEM?

b.stem er et digitalt læringsspill for skoleklasser. Det er lagt opp som et rollespill der klassen får rollen som ungdomsrådet i Snasen - en mellomstor norsk kommune. Ungdomsrådet skal gi kommunestyret en anbefaling til et viktig vedtak som angår alle ungdommene i kommunen.

Spillet varer cirka en dobbeltime og kan enkelt settes opp i klasserommet. Antall spillere bør være minst ti elever.